Anonim

Taj potez dolazi nakon što je Google objavio reviziju stručnjaka za računalnu forenziku treće strane u vezi s događajem presretanja podataka, prenosi Financial Times.

Privacy International rekao je da izvješće ukazuje da je presretanje bilo namjerno i da je u suprotnosti s britanskim zakonima o prisluškivanju.

Policijska istraga je već u tijeku u Australiji, a slična istraga je u fazi razmatranja u Njemačkoj, gdje je revizija vlasti za zaštitu privatnosti prisilila Google da prizna da njezini automobili Street Viewa prikupljaju Wi-Fi podatke i slike.

n

Ali namjerno presretanje podataka Wi-Fi krši zakone u barem pola 30 zemalja u kojima su podaci prikupljeni, rekao je Simon Davies, direktor Privacy Internationala na konferenciji u Londonu početkom ovog tjedna.

Google je pristupio prikupljanju ovih podataka na pogrešan način, jer element privatnosti nije shvatio dovoljno ozbiljno, rekao je Davies.

Svaki plan prikupljanja, pohranjivanja i korištenja osobnih podataka trebao bi naići na probleme, rekao je, ako se to ne radi otvoreno i transparentno i nema jasnu korist za one koji su uključeni.

Google je tvrdio da je presretanje podataka bilo nenamjerno i uzrokovano je uključivanjem eksperimentalnog koda greškom u softver koji koriste automobili Street View.

No, u izvješću treće strane navodi se da je kôd namjerno postavljen za pohranu privatnih podataka, što predstavlja kršenje britanskog Zakona o istražnim ovlastima, rekao je Davies.