Anonim
Image

Kažu da čip može otkriti lijekove iz uzoraka krvi, daha, urina ili sline.

Čip koristi površinsku poboljšanu Ramansku spektroskopiju (Sers).

„Čips koji se koristi za Sers obično se proizvodi skupocjenim metodama, “ rekao je istraživač Nan Zhang, „stvorili smo naš čip nanošenjem raznih tankih slojeva materijala na staklenu podlogu, što je isplativo i pogodno za industrijsku proizvodnju.“

n

Čip ima nekoliko vodoravnih slojeva koji sadrže list dielektričnog materijala (npr. Silicijev dioksid, aluminij oksid itd.) Koji je ulegnut između srebrnog zrcala (baza čipa) i hibridnog nanomaterijala napravljenog od zlatnih i srebrnih nanočestica (aktivna površina čipa) ).

Molekule kokaina ili drugih tvari stavljaju se na čip, a molekule padaju u prostore između nanočestica na površini čipa.

Zatim, kada je konstrukcija izložena svjetlosti za ispitivanje, srebrno ogledalo i dielektrični sloj djeluju kao "optička šupljina", manipulirajući svjetlošću na način da povećava broj fotona na površini čipa.

Konačno, ovo pojačava raspršeni potpis spojeva koji se osjete, što poboljšava otkrivanje.